Leaseverplichtingen

De groep is leaseverplichtingen aangegaan voor personenauto’s. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 32.649 (2018: € 29.517). De gemiddelde looptijd van de verplichtingen bedraagt 36 maanden (2018: 14 maanden).

Investeringsverplichtingen

De vennootschap heeft ultimo 2019 nog investeringsverplichtingen van € 39,5 miljoen uit hoofde van nog te betalen overige aandelenparticipaties / leningen u/g (2018: € 52,3 miljoen).

Investeringsverplichting MSD

Merck Sharp & Dohme B.V. (MSD) en BOM Capital II B.V. hebben op 11 juli 2014 een overeenkomst met betrekking tot verstrekking van geldbedrag getekend ter hoogte van € 2 miljoen. BOM Capital II B.V. heeft de verplichting om dit door MSD beschikbaar gestelde geldbedrag risicodragend en revolverend te investeren ter versteviging van de economische activiteiten op het gebied van Life Sciences op het Pivot Park te Oss.