In 2020 zullen we in intensieve wisselwerking met klanten de bovengenoemde diensten verder ontwikkelen en ook nieuwe diensten ontwikkelen. Daarnaast willen we de samenwerking met ontwikkelingsmaatschappijen (REWIN, Midpoint, Brainport Development en BIM) en kennisinstellingen (onder andere JADS, de TUe en de Universiteit Tilburg) binnen de Investor Readiness programma’s verder uitbreiden.

Met het oog op de coronacrisis speelt digitalisering meer dan ooit een cruciale rol in onze dienstverlening. Zo gaan we in 2020 ondernemers de mogelijkheid bieden om digitaal deel te nemen aan onze Investor Readiness en Market Readiness programma’s. Ook zullen we nieuwe diensten ontwikkelen die inspelen op behoeften die ondernemers in deze bijzondere tijd ervaren. Een goed voorbeeld daarvan is het Corona Rebuild Program, dat eind maart 2020 werd gelanceerd om ondernemers door de crisis heen te helpen.