De coronacrisis heeft een grote impact op de activiteiten van BOM International Trade. Een groot deel van onze capaciteit is gericht op het organiseren van missies en evenementen, die in ieder geval tot na de zomer van 2020 zijn uitgesteld.

Wij zien dat bedrijven nog steeds vragen hebben over zakendoen in onze belangrijkste markten: Duitsland, VS, China en Israël. Vanwege de coronacrisis zien wij nu een verschuiving van behoefte van new business development naar ondersteuning bij behoud van de internationale business. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over lokale corona-maatregelen, goederenstromen en lokale productie. Op dit moment is er duidelijk minder aandacht voor ‘new business development’, maar wij verwachten dat deze interesse in een ‘normale situatie’ weer snel toeneemt. Dat vraagt ook om actie van de BOM in onze focusmarkten in het blijven onderhouden en verder opbouwen van relevante netwerken om direct te kunnen schakelen en acteren op het moment dat dit ook weer kan.

In onzekere tijden is een goede voorlichting uiterst belangrijk. Binnen het landelijke samenwerkingsverband Trade & Innovate (TINL) hebben we een start gemaakt met het Trade Investor Relations programma. Dit moet ons meer inzicht geven in de behoeften van bedrijven en hoe wij ze - samen met onze TINL-partners - optimaal kunnen ondersteunen in hun internationale activiteiten en ambities.

In 2020 zullen we de samenwerking binnen TINL verder verdiepen. Daarbij gaat de aandacht - behalve de huidige crisis - vooral uit naar de (toekomstige) strategische programmering van missies en bijeenkomsten, de ontwikkeling van een gezamenlijke agenda op onderzoek, kennisdeling, bedrijfsbezoeken en registratie.