Een belangrijke uitdaging waar we de komende jaren voor staan, is het circulair maken van productie, distributie en consumptie. Door het multidisciplinaire en integrale karakter van circulariteit is het voor (clusters van) bedrijven vaak lastig om op dit gebied van een idee tot een rendabel, marktwaardig product te komen. Via het thema circulaire economie willen we hier een bijdrage aan leveren.

In het westen van de provincie ligt de nadruk op Biobased Economy. We werken intensief samen met REWIN en Biobased Delta via de programma’s BioVoice, Sugar Delta en S4G (binnen de ‘actielijn biomassa’). In 2019 hebben we een integraal team gevormd, dat bestaat uit ecosysteem- en bedrijfsontwikkelaars, acquisiteurs en financiële experts.

Verder hebben we in 2019, binnen het CESI-programma van de provincie, de mogelijkheden verkend voor circulaire economie in de maakindustrie. Dit moet in 2020 leiden tot een roadmap en uitvoeringsprogramma gericht op versnelling van de ontwikkeling, toepassing en het in de markt zetten van slimme, circulaire innovaties.