Jaarverslag 2019

Inleiding

Met dit prestatieverslag geven we een beeld van de activiteiten en resultaten van de BOM-teams in 2019. In de volgende hoofdstukken zetten we per team de behaalde resultaten af tegen de ambities uit het Meerjarenplan 2017-2020.

Lees verder
Jaarverslag 2019

BOM Ecosystems Development

Met Ecosysteemontwikkeling richt de BOM zich op thema’s die kansen bieden voor versterking van specifieke economische ecosystemen in Brabant. Deze ecosystemen zorgen ervoor dat bedrijven beter kunnen innoveren en groeien.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Resultaten 2019

In 2019 hebben we gewerkt aan systeemversterking binnen een beperkt aantal ecosystemen die aansluiten op de provinciale uitvoeringsprogramma’s.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Jaar in het kort

In 2019 hebben we een aantal aansprekende resultaten geboekt. We hebben verschillende projecten succesvol afgerond, doorontwikkeld of opgestart. Hieronder lichten we er een aantal uit.

Lees verder
Jaarverslag 2019

High-Tech Systems & Materials

De BOM coördineerde ook in 2019 de ontwikkeling van het innovatieprogramma van de Brainport Industries Campus (BIC). Daaronder viel onder andere de inrichting van een aantal fieldlabs.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Agrofood

Met de provincie hebben we in 2019 - ter overbrugging naar het nieuwe meerjarenplan - goede afspraken gemaakt over het vervolg van het aflopende Makel- en Schakelprogramma van de provincie en de intermediaire partners in Brabant.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Life Sciences & Health

Met het thema Life Sciences & Health richt de BOM zich op het vergroten van de bijdrage van het Brabantse bedrijfsleven aan de uitdagingen in de gezondheidszorg.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Circulaire economie

Een belangrijke uitdaging waar we de komende jaren voor staan, is het circulair maken van productie, distributie en consumptie.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Nieuwe energietechnologie

De landelijke klimaattafels en de Brabantse Energieagenda 2020-2030 in wording geven het kader voor de uitwerking van acties op het gebied van nieuwe energietechnologie.

Lees verder
Jaarverslag 2019

Belangrijke ontwikkelingen

Onder het motto ‘minder, beter en meer impact’ hebben we in 2019 succesvolle aanpassingen doorgevoerd in ons projectportfolio. We hebben verschillende projecten afgestoten of tot een goed einde gebracht (TOMi en Boost4Health).

Lees verder