De BOM coördineerde ook in 2019 de ontwikkeling van het innovatieprogramma van de Brainport Industries Campus (BIC). Daaronder viel onder andere de inrichting van een aantal fieldlabs. Op verzoek van de coöperatie Brainport Industries, de eigenaar van het programma, heeft de BOM per januari 2019 het ‘overall’ programmamanagement op zich genomen. Hiertoe hebben Brainport Industries en de BOM een overeenkomst afgesloten voor vier jaar, gelijk aan de duur van het programma. Sinds december 2019 maakt ook het project ‘Digitale Fabriek’ deel uit van het programma. Dit project richt zich op de bevordering van digitale informatiedeling in de High Tech supply chain.

In 2019 coördineerde de BOM ook de Smart Industries Hub Zuid. Dit is de leidende overlegtafel voor alle intermediairs in Zuid-Nederland die de Smart Industry ontwikkeling faciliteren. Smart Industries Hub Zuid krijgt financiële ondersteuning van de provincie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het doel van de hub is om zoveel mogelijk mkb-bedrijven te verbinden met de Smart Industry (Smart Manufacturing en Smart Maintenance) fieldlabs in de regio, maar ook met het Data Value Center Smart Industry, complementaire fieldlabs en projecten in de rest van Nederland en Europese initiatieven.

Het Data Value Center Smart Industry, dat in 2019 van start ging, helpt Brabantse mkb-bedrijven om data optimaal in te zetten in hun bedrijfsvoering. Uiteindelijk moet dit leiden tot versterking van de datamaturiteit van Brabantse mkb-bedrijven. Het centrum is - in opdracht van de provincie en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat - ontwikkeld door de BOM en haar partners JADS, Brainport Industries, FME, Metaalunie, TNO, SURFnet en Brainport Development.

Eind 2019 kwam de provincie met het verzoek om te verkennen of Brabantse kennisinstellingen en hun partners perspectief zien in een gezamenlijke programmering rondom data-economie en Artificial Intelligence (AI). Deze verkenning zullen we in de eerste helft van 2020 opleveren.

In de Maintenance & Services sector maakten we in 2019 succesvol de verbinding met het High Tech-ecosysteem in de Brainport regio. Een concreet voorbeeld is de uitwerking van het High Tech Aerospace programma, dat onder andere inzet op de toepassing van nieuwe technologie in bestaande bedrijfsprocessen. In 2019 vond overleg plaats met verschillende ondernemers om te onderzoeken of verdere clustervorming wenselijk en haalbaar is. Daarnaast werkt de BOM aan een gezamenlijke agenda.