2019 was een bijzonder goed jaar. Onze focus op ‘market access’ en ‘technology access’ gaf in 2019 een impuls aan onze acquisitie van innovatieve buitenlandse bedrijven. Ook stelt deze benadering ons in staat om ‘current investors’ beter te bedienen. Dit leidt tot behoud, maar vooral ook tot groei van de (hoogwaardige) activiteiten van deze bedrijven.

Ook onze focus op een beperkt aantal doellanden wierp in 2019 zijn vruchten af. We zagen een toename van leads en vestigingen uit belangrijke markten als de VS, het VK, Duitsland, Turkije, India, Taiwan, Japan, Zuid-Korea en China. Deze groei hangt ook samen met de reputatie van Nederland als een stabiel, veilig en ondernemend land voor buitenlandse investeerders.

Het regionale netwerk van bedrijven en kennisinstellingen in de kennisintensieve clusters speelt een grote rol in de toegenomen populariteit van Brabant als vestigingsregio voor R&D-activiteiten en hoogwaardige productie. Deze bedrijven en kennisinstellingen trekken gezamenlijk op in de promotie van Brabant in het buitenland. Dat doen ze onder andere op de Brabant Innovatie Dagen, die in 2019 - in nauwe samenwerking met de provincie - werden georganiseerd in de VS, Israël, Japan en China.

Ook profiteren we van de koppeling met onze International Trade-activiteiten. De Brabantse bedrijven en kennisinstellingen die wij op handelsreizen meenemen, versterken het profiel van Brabant als innovatieve en concurrerende regio. Bovendien zien wij veel synergie tussen de opgebouwde netwerken van beide activiteiten.

Een andere belangrijke succesfactor is de samenwerking met landelijke (onder andere NFIA en Nederland Distributieland (NDL)) en regionale partners (REWIN en Brainport Development). Hierdoor zitten wij dichter op de vraag van buitenlandse bedrijven en krijgen wij meer kans om ze warm te maken voor vestiging in Brabant.