In 2019 hebben wij ons bereik onder Brabantse bedrijven met internationaliseringsbehoeften opnieuw weten te vergroten. Dat kwam door:

  • Het verder opbouwen van onze bedrijvenvolgsystemen

  • Gerichte informatiebijeenkomsten

  • Een actieve rol op grote evenementen van derde partijen

  • Het afleggen van 138 bedrijfsbezoeken

  • De organisatie van 27 missies

Verder signaleren wij dat bedrijven een grote behoefte hebben aan individueel contact met de BOM over specifieke vragen. De inspanning die wij op dit gebied leveren, registreren wij als ‘service’ in het informatiesysteem Achilles van RVO.

 

MJP 2017-2020

AP 2019

Realisatie 2019

Realisatie 2017-2019

Aantal handelsmissies (in- en uitgaand)

24-32

6-aug

27

51

Aantal informatiebijeenkomsten

dec-16

20

25

52

Aantal bedrijven dat deelnam aan missies

240

130

196

393

Aantal matchmakinggesprekken

1.200

300

287

892

Aantal bedrijfsbezoeken

-

90

138

334

Aantal Zakenpartnerscans[1]

-

4

3

13

Aantal Services

-

-

153

240

     
     

[1] Zie ook https://www.rvo.nl/sites/default/files/Brochure%20Zakenpartnerscan%20NL.pdf