In 2019 hebben we gewerkt aan systeemversterking binnen een beperkt aantal ecosystemen die aansluiten op de provinciale uitvoeringsprogramma’s. Het gaat om High Tech Systems & Materials, Agrofood, Smart Maintenance & Services, Life Sciences & Health en het thema circulaire economie (inclusief Biobased Economy en nieuwe energietechnologie).

Per ecosysteem identificeren we kansrijke thema’s zoals Smart Industry binnen High Tech Systems & Materials. Binnen deze thema’s ontwikkelen en implementeren we vervolgens samen met andere partijen concrete, structuurversterkende projecten.

Zoals uit de onderstaande tabel blijkt, hebben we in 2019 onze KPI’s gehaald[1]. Bovendien liggen we op koers om de doelen uit het Meerjarenplan 2017-2020 te realiseren.

 

MJP 2017-2020

AP 2019

Realisatie

Realisatie

   

2019

2017-2019

Aantal projecten opgezet in Ecosysteemontwikkeling met consortia van twee of meer betrokken partijen

50

5-10

10

46

Partijen bij elkaar gebracht in de projecten

500

50-100

108

390

  • 1 In overleg met de provincie is afgesproken niet meer te rapporteren over de KPI ‘Nieuwe businessideeën ondergebracht bij Brabant Ventures of warm doorverwezen naar partners’. Overigens wordt dit nog wel bijgehouden en geregistreerd.