Team Finance & Control is intern verantwoordelijk voor het verzamelen en valideren van de gerapporteerde financiële gegevens. De BOM laat de niet-financiële data niet extern verifiëren. We presenteren de intern gevalideerde data met een beperkte mate van zekerheid mede doordat we met name rapporteren over onze eigen activiteiten. Voor enkele materiële aspecten zijn we afhankelijk van aanvullende informatie van ketenpartners. Om deze reden zijn we niet in staat om de zekerheid van alle data volledig te waarborgen. Voor de onderwerpen Maatschappelijke Impact en Werkgelegenheid rapporteren we gegevens van onze klanten. De maatschappelijke resultaten zijn niet meegenomen in de vaststelling van de beloning van directie en management.