In 2019 lag de nadruk op het vergroten van de investeringsbasis. Hierin zijn we met investeringen van € 6 miljoen en een CO2-reductie van 426 kiloton goed geslaagd.

Daarnaast zetten we in op de ondersteuning van burgerparticipaties. Sinds 2015 werken we in het project Spinderwind samen met tien lokale energiecoöperaties aan de ontwikkeling van een windpark in Tilburg. Nadat burgers en bedrijven voor ruim € 1 miljoen op participaties hadden ingeschreven, begon in 2019 de realisatie. Een ander initiatief betreft de windprojecten langs de A16. In 2020 en 2021 worden hiervoor vergelijkbare campagnes opgezet, waarmee we burgers en bedrijven in grote delen van Brabant willen betrekken bij de energietransitie in hun eigen omgeving.

Voor de ontwikkeling en realisatie van gemeentelijke burgerzonneparken hebben we in 2019 een gestandaardiseerde (gedigitaliseerde) aanpak geïnitieerd. We verwachten dit jaar samen met burgers vier zonneparken te realiseren die in 2021 voor circa 10.000 huishoudens groene elektriciteit zullen leveren.

Ook boekten we in 2019 goede voortgang met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Wij hebben vooral een waardevolle rol kunnen vervullen bij grotere Brabant-brede vastgoedinitiatieven die zich richten op een specifiek segment, zoals de zorgsector, de monumentensector, sportaccommodaties en campussen.