De BOM heeft als missie om samen met partners de Brabantse economie duurzaam te versterken. We spelen in op de economische kansen en uitdagingen van nu en morgen, we ondersteunen en stimuleren het ondernemersklimaat voor zowel veelbelovende bedrijven als duurzaamheidsprojecten en we helpen ondernemingen bij het verzilveren van internationale kansen.

Voor innovatieve ondernemingen en duurzaamheidsprojecten is een belangrijke rol weggelegd in de Brabantse economie. Wij helpen ze bij de verwezenlijking van hun groeiambities, zodat zij kunnen bijdragen aan de versterking van de economische structuur in Brabant. We willen daarbij steeds duidelijker sturen op innovatiegedreven, duurzame en inclusieve groei en op resultaten die zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Onze bijdrage aan Brabant richt zich op vier doelgroepen (klantsegmenten):

Deze doelgroepen vormen belangrijke bouwstenen binnen het Brabantse economische ecosysteem. Dit ecosysteem wordt gevormd door sectoren of sector-overstijgende initiatieven die economisch kansrijk zijn en de concurrentiekracht van Brabant duurzaam versterken. Voor Brabant zijn dat de volgende sectoren:

  • HTSM (High Tech Systems & Materials)

  • Maintenance & Services

  • Life Sciences & MedTech

  • Agrofood

  • Biobased Economy

  • Logistiek

Dankzij onze kennis van het economische ecosysteem en de mogelijkheden die we samen met partners kunnen bieden, zijn we in staat om economische groei en innovatie aan te jagen. Het is onze ambitie om in 2020 door klanten en stakeholders te worden gezien en erkend als provinciale en nationale groeiversneller.