Met de provincie hebben we in 2019 - ter overbrugging naar het nieuwe meerjarenplan - goede afspraken gemaakt over het vervolg van het aflopende Makel- en Schakelprogramma van de provincie en de intermediaire partners in Brabant. De activiteiten van de BOM richtten zich in 2019 op enkele strategische prioriteiten:

  • Het programma Agrofood Meets High Tech kreeg in de tweede helft van het jaar veel belangstelling van ondernemers. We organiseerden verschillende matchmakingactiviteiten, waar technologieproviders en voedselproducenten met elkaar in gesprek gingen. Dit heeft geleid tot verschillende innovatiesamenwerkingen. Het meest vergevorderd is een consortium van telers en technologiebedrijven dat zich richt op de ontwikkeling van een generieke onkruidbestrijdingsrobot.

  • Na onze succesvolle bijdrage aan de totstandkoming van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling gingen we in 2019 samen met vier andere ROM’s (de NOM, IQ, LIOF en Oost NL) aan de slag met het project ‘Voedselwaarde’. We ontwikkelden een ketenbenadering voor de efficiënte inzet en het behoud van grondstoffen en de preventie van verspilling. In het derde kwartaal leverden we het projectplan op, dat we in 2020 uitrollen.

  • Op verzoek van de provincie voerde de BOM in 2019 een verkenning uit naar de ontwikkeling en toepassing van duurzame eiwitten. Dit leidde tot veel enthousiasme in het bedrijfsleven. Nieuwe samenwerkingsverbanden moeten onder meer leiden tot de teelt van nieuwe en verbeterde eiwitrijke gewassen en de ontwikkeling van nieuwe vleesvervangers. In het vierde kwartaal zijn we begonnen met de ontwikkeling van een strategisch programma voor plantaardige eiwittoepassingen.