Met het thema Life Sciences & Health richt de BOM zich op het vergroten van de bijdrage van het Brabantse bedrijfsleven aan de uitdagingen in de gezondheidszorg. Een belangrijke trend die economische kansen biedt, is personalisatie: diagnostiek, medicijnen en behandelingen op maat. Het Therapie op Maat Instituut (TOMi) moet op dit terrein een kennis- en ontwikkelfunctie gaan vervullen. Tot de oplevering van het programma in het voorjaar van 2019 was de BOM in een aanjagende, verbindende en adviserende rol bij TOMi betrokken. Inmiddels doet het programma zijn werk als aparte entiteit, al zal de BOM nog wel mkb-bedrijven uit haar netwerk aan TOMi verbinden.

Bedrijven die nieuwe Life Sciences & Health producten en diensten ontwikkelen, opereren in een internationale omgeving. Vandaar dat de BOM bijdraagt aan de ontwikkeling van een internationaal ecosysteem voor deze bedrijven. In 2019 deden we dat via de Interreg-projecten Boost4Health (gericht op de versnelling van internationale businessontwikkeling) en Codex4SMEs (het realiseren van businesskansen voor mkb-bedrijven in companion diagnostics inclusief toegang tot Europese bio-banken). Het project Boost4Health is eind 2019 succesvol afgerond.

In Life Sciences & Health zijn we in 2019 samen met ondernemers begonnen aan een strategische heroriëntatie. Dit moet de komende jaren – binnen de kaders van het provinciale Uitvoeringsprogramma Innovatie Life Sciences & Health - leiden tot een nadere uitwerking van de prioriteiten voor deze sector. In 2020 moet duidelijk worden wat deze heroriëntering ons gaat brengen. Uit de eerste sessie met ondernemers zijn vijf projectideeën voortgekomen die nu worden opgepakt.