We verwachten, ondanks de coronacrisis, vrijwel alle KPI’s uit het meerjarenplan te realiseren. De doorontwikkeling van bedrijven verloopt echter langzamer dan aanvankelijk gedacht. Wij werken daarom aan een hogere conversie van ondernemingen die investeringsrijp zijn (gereed voor een investering door de BOM of door andere financiers). De Venture Building-strategie geeft een extra impuls aan het aantal ondersteunde bedrijven en hun ontwikkeling. In 2020 bouwen wij daarom voort op het Venture Building-model. Hierbij streven we naar een grote mate van digitalisering, zodat we een grotere groep ondernemingen van dienst kunnen zijn.

Ook geven we de doorontwikkeling van vroege fase ondernemingen naar snelle groeiers (scale-up ondernemingen) een extra impuls. Dat doen we met de ontwikkeling van doelgerichte programma’s die zijn toegespitst op thema’s waarmee groeiende ondernemingen te maken hebben.

De samenwerking met de collega-ontwikkelingsmaatschappijen, Invest-NL en Techleap zal bovendien op relevante terreinen worden gecontinueerd en geïntensiveerd. 

In 2019 ondertekende de BOM het Diversity Statement van #Fundright. Daarmee committeren we ons aan de diversiteitsdoelen die de investeringsbranche zichzelf heeft opgelegd. Hieraan zullen we de komende tijd met concrete acties invulling geven. Denk daarbij aan inspanningen om diversiteit op de HR-agenda te krijgen van ondernemingen waarin wij investeren. Ook zetten we tijdens events in op deelname aan jury’s en panels met een diverse samenstelling.

De exacte impact van de coronacrisis op het werk van BOM Brabant Ventures en de financiering van Brabantse ondernemingen is momenteel moeilijk in te schatten. Sectoren met een grote afhankelijkheid van het buitenland, zoals HTSM, worden naar verwachting het hardst geraakt. Wij houden nauw contact met onze portfoliobedrijven om risico’s in te perken en waar mogelijk gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Sinds de crisis merken we bij een aantal investeerders een toegenomen terughoudendheid, wat een negatief effect heeft op de gehele financieringsketen. Samen met onze stakeholders en partners onderzoeken we hoe we deze effecten kunnen opvangen.