In 2019 hebben we de doelstelling voor CO2-reductie ruimschoots gehaald. De forse extra realisatie is met name te danken aan de toename van investeringen in solar PV-projecten. Per ultimo 2019 is het EFB bovendien nominaal revolverend. Dat betekent dat de opbrengsten van investeringen alle historische en toekomstige fondskosten dekken. Hiermee voldoet het EFB ruimschoots aan de doelstellingen die zijn geformuleerd bij de oprichting in 2014. De marktwaarde van de EFB portefeuille bedraagt ultimo 2019 € 26,9 miljoen.

We hebben in 2019 zes nieuwe investeringen gerealiseerd. Hieronder vallen partnerships en realisatie- en ontwikkelingsprojecten. Daarnaast is de vroege fase pijplijn van voldoende kwaliteit. Hierdoor hebben we de projecten die in 2020 tot een afronding kunnen komen al grotendeels in het vizier.

Volgens de initiële prognose in het businessplan van het EFB uit 2013 moest een jaarlijks investeringsvolume van € 9 miljoen haalbaar zijn. Hierbij gingen we er vanuit dat transacties met name uit panklare realisatieprojecten zouden bestaan. De afgelopen jaren bleek het aantal panklare realisatieprojecten echter veel lager uit te vallen. Om de beoogde CO2-impact toch te kunnen realiseren, hebben we de strategie van het EFB hierop aangepast.

Zo hebben we ervoor gekozen om al in de ontwikkelingsfase bij te dragen aan projecten. Hierdoor zijn wij betrokken geraakt bij meer projecten en meer allianties via Green Deals, waarbij de optie bestaat om de ontwikkelings- en realisatiefase te financieren vanuit het EFB.

KPI’s realisatie Energiefonds Brabant

 

MJP 2017-2020

AP 2019

Realisatie

Realisatie

   

2019

2017-2019

Gerealiseerde investeringen (in aantallen transacties)

24

6

6

19

Geïnvesteerd volume (in € miljoen)

36

9

6

20

     

Reductie CO2-uitstoot (in kiloton)

600

150

426

973

KPI’s ontwikkeling Energiefonds Brabant (exclusief partnerships)

 

MJP 2017-2020

AP 2019

Realisatie 2019

Realisatie 2017-2019

Investeringsvolume in ontwikkeling (in € miljoen)

6

6

7,5

n.v.t.[1]

     
     

 [1] Deze KPI richt zich op de toekomst. Een cumulatieve waarde over de afgesloten periode 2017-2019 is derhalve niet beschikbaar.

KPI’s inzet ontwikkelteam

 

MJP 2017-2020

AP 2019

Realisatie

Realisatie

   

2019

2017-2019

Afgeronde opdrachten

20

6

4

14