Begin 2018 is – na een marktconsultatie – aan de aandeelhouders voorgesteld om de overeenkomst voor accountantsdiensten met Mazars Accountants N.V. voor vier jaar te verlengen (boekjaren 2018 – 2021). In de aandeelhoudersvergadering van 17 mei 2018 is dit voorstel door beide aandeelhouders overgenomen.

Bevindingen over de administratieve organisatie en interne beheersing zijn opgenomen in de managementletter naar aanleiding van de uitgevoerde interim-controle. Daarbij is tevens ingegaan op de status van de in het voorgaand boekjaar gerapporteerde bevindingen.

Het accountantsverslag is besproken in zowel de vergadering van de auditcommissie als van de rvc. De externe accountant was aanwezig bij de behandeling van de conceptjaarrekening 2019 in de vergadering van de auditcommissie. De externe accountant rapporteert datgene wat hij met betrekking tot zijn controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de directie en de rvc wil brengen. Tevens heeft de externe accountant op uitnodiging van de aandeelhouders verslag gedaan van zijn bevindingen in de aandeelhoudersvergadering.