De coronacrisis zal naar verwachting wereldwijd grote impact hebben op Foreign Direct Investments (FDI). Zelf zagen wij in het eerste kwartaal van 2020 - ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar - een terugval van 40% in het aantal nieuwe leads, al komen er mondjesmaat nog wel nieuwe leads bij. Ook zien wij dat er vertraging ontstaat in lopende projecten, maar dit heeft nog niet geleid tot afstel.

Onze activiteiten zijn nu veel meer gericht op het behoud van de reeds gevestigde buitenlandse bedrijven in Brabant. Wij zoeken actief het contact met deze bedrijven om te zien hoe en waar wij hen kunnen ondersteunen in vragen over het huidige vestigingsklimaat en over de relevante overheidsmaatregelen en programma’s voor bedrijven.

Verder heeft de crisis uiteraard impact op onze proactieve acquisitie in het buitenland. Samen met onze partners in Invest in Holland zijn we op zoek naar nieuwe digitale middelen om potentiële klanten te vinden en zo goed mogelijk te informeren – ook als zij beperkt zijn in hun reizen naar Nederland. De komende maanden zullen wij de internationale ontwikkelingen nauwgezet volgen en onze strategie en aanpak aanpassen waar en wanneer dat nodig is.

Behalve de coronacrisis, zullen in 2020 en daarna, geopolitieke ontwikkelingen en technologische verandering een grote invloed blijven houden (het is al enkele jaren gaande) op de wereldwijde stroom van investeringsprojecten. Deze ontwikkelingen bieden voor Nederland en Brabant echter ook kansen. Om deze kansen te verzilveren, heeft het Invest in Holland-netwerk een nieuwe strategie uitgewerkt voor de periode 2020-2025. Op landelijk niveau zal de acquisitie van bedrijven die toegang willen tot technologie of kennis voor product- of procesontwikkeling een grotere rol krijgen. Daarbij gaan we gezamenlijk nog meer dan voorheen op zoek naar bedrijven die voor de Nederlandse economie de grootste toegevoegde waarde hebben.

De komende jaren zal de concurrentie vanuit andere regio’s in Noordwest-Europa alleen maar toenemen. Daarom moeten we de branding van Nederland en Brabant verder aanscherpen, werken aan het onderscheidend karakter van onze dienstverlening en nog dichter op de marktvraag proberen te komen. Hierbij past ook het aanbrengen van meer focus: niet alleen op technologiedomeinen en sectoren, maar ook op gerichte proactieve acquisitie per strategische markt of land. 

Deze ontwikkelingen zijn al goed verankerd in de acquisitiestrategie van de BOM. In 2020 kijken we welke thema’s of niches (binnen de Brabantse topsectoren) meer aandacht moeten krijgen in onze proactieve acquisitie. Dat doen we in goed overleg met de BOM-collega’s.