Met Ecosysteemontwikkeling richt de BOM zich op thema’s die kansen bieden voor versterking van specifieke economische ecosystemen in Brabant. Deze ecosystemen zorgen ervoor dat bedrijven beter kunnen innoveren en groeien. Bovendien versnellen ze - op korte of middellange termijn - het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid. Vaak zijn de thema’s waar we aan werken ecosysteem-specifiek, maar ze kunnen ook betrekking hebben op systeem-overstijgende vraagstukken zoals dataficering. Binnen de thema’s kijken we telkens of er in projecten of programma’s behalve innovatiesamenwerking ook behoefte is aan andere BOM-disciplines zoals bedrijfsontwikkeling, financiering of de bevordering van buitenlandse investeringen en internationale handel.