Energiefonds Brabant (EFB) heeft als primaire taak om op marktconforme basis projecten te realiseren die leiden tot CO2-reductie. Het gaat daarbij om projecten van onder andere bedrijven, gemeenten, projectontwikkelaars en energiecooŐąperaties. Het fonds stelt kapitaal, specialistische kennis en ervaring en zijn netwerk ter beschikking om projecten financieel, ruimtelijk, maatschappelijk en technisch mogelijk te maken.

Daarnaast draagt de BOM sinds 2017 proactief bij aan de ontwikkelingsfase van projecten. We zetten specialistische kennis en contacten rondom projectontwikkeling en -financiering in om projecten investeringsrijp te maken. Hierdoor komen meer duurzame energieprojecten daadwerkelijk van de grond. Daarmee dragen we bij aan versnelling van de Brabantse energietransitie.