Hoewel 2019 een goed jaar was voor de Brabantse economie, staat de groei onder druk door diverse geopolitieke ontwikkelingen (zoals handelsoorlogen en de Brexit) en een neergaande industriële productie in met name Duitsland. De spanningen tussen de VS en China raken de BOM in haar activiteiten op deze landen.

Niettemin zien wij nog steeds kansen in de markten die wij proactief bedienen. In overleg met de provincie hebben wij in 2019 onze aandacht al enigszins verschoven naar meer bedrijfsbezoeken in Brabant en kleinere missies naar de strategische markten. De grote China missie eind 2019 vormt hierop een uitzondering.

De landelijke samenwerking binnen het TINL-netwerk verloopt goed. TINL is een samenwerking tussen RVO en enkele regionale partners (InnovationQuarter, BOM, Amsterdam in Business, Rotterdam Partners, Oost NL, Economic Board Utrecht en Brainport Development). Het doel is om de inspanningen op het gebied van handelsbevordering op een landelijke schaal bundelen.

In 2019 zijn forse stappen gezet om de activiteiten van de partners in de focusgebieden (de VS, Duitsland en China) goed op elkaar af te stemmen. Zo trekken we samen op in de organisatie van missies naar de strategische markten, bundelen we onze krachten op het thema smart cities en dragen we gezamenlijk bij aan de landelijke business weeks, waarbij telkens één focusland centraal staat.

Tevens werken we hard aan de samenstelling van een producten- en dienstenpakket dat we onder het TINL-label kunnen aanbieden. In 2019 is de BOM gevraagd om hiervan de trekker te zijn.

Met de recente toetreding van NOM en LIOF is een belangrijke stap gezet richting een landelijk dekkend netwerk van publieke partners op het gebied van handelsbevordering. Dit sluit mooi aan op het MKB-Actieplan van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, waarin handelsbevordering een belangrijke rol speelt.

Op initiatief van de BOM is in 2019 een lobby uitgevoerd om vanuit Den Haag extra middelen beschikbaar te maken voor een Investor Relations programma gericht op Brabantse ondernemingen met groeiambities in het buitenland. Dit heeft geleid tot een bedrag van € 2 miljoen voor de TINL-partners voor een periode van twee jaar. Voor de BOM betekent dit een extra bijdrage van ruim € 90.000, waarmee we minimaal 75 bedrijfsbezoeken kunnen uitvoeren.