Het ontwikkelteam zette in 2019 met succes in op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de ontwikkeling van grootschalige projecten via burgerparticipatie. Zo werken we met energiecoöperaties, gesteund door gemeenten of de provincie, aan de ontwikkeling van burgerzonneparken of burgerwindparken. Dit leidde in 2019 tot transacties die in de ontwikkelingsfase een kleiner investeringsvolume kennen. Indien deze projecten de realisatiefase ingaan, heeft het EFB echter het recht om mee te investeren. Daardoor realiseren we meer transacties met een hoger investeringsvolume en een grotere CO2-reductie.

“Wij geloven in lokale impact met lokaal geld. Dat draagt bij aan de lokale verankering die cruciaal is voor het succes van onze projecten. De samenwerking met een betrouwbare partner als BOM Renewable Energy maakt een groot verschil in de communicatie richting de gemeente en omwonenden. De BOM is een flexibele investeerder die snapt wat er nodig is om projecten te laten slagen.”

Charles Smeets, eigenaar Nederland Opgewekt

De verwachting is dat - met de afronding van de regionale energiestrategieën in 2020 - dit type projecten een grotere rol zullen spelen in de portefeuille van EFB.