De BOM kent twee investeringscommissies die specifiek advies uitbrengen over de investeringsvoorstellen: IC Brabant Ventures voor investeringen in bedrijven en IC Projects voor investeringen in duurzaamheids- of herstructureringsprojecten. Het ic-reglement is opgesteld met inachtneming van de statuten en de overige interne reglementen van de betreffende vennootschappen. Bij de samenstelling van beide commissies is nadrukkelijk rekening gehouden met een brede afspiegeling van de vereiste deskundigheid. In 2019 zijn twee leden van de IC Brabant Ventures en een lid van de IC Projects vervangen.

Aangaande de onafhankelijkheid van de leden van de investeringscommissies wordt gerespecteerd wat hierover in de Code is vastgelegd. In het ic-reglement is vastgelegd hoe met (mogelijke) belangenverstrengeling moet worden omgegaan. In 2019 heeft zich geen situatie van (mogelijke) belangenverstrengeling voorgedaan.