In lijn met het rooster van aftreden trad eind 2018 de heer Hoefsloot af als commissaris. De rvc heeft besloten van haar recht gebruik te maken om zelf een bindende voordracht voor een nieuwe commissaris te doen. In de tweede helft van 2018 vond de zoektocht plaats naar een nieuw kandidaat-lid met ondernemerservaring en bij voorkeur ook financiële ervaring. Per 1 april 2019 is mevrouw Esther Raats–Coster – na voordracht aan de aandeelhoudersvergadering – benoemd tot nieuwe commissaris bij de BOM.

In onderling overleg is begin 2019 het rooster van aftreden geactualiseerd. Vanwege de aflopende termijn van de heer Dröge zal in 2020 - na afstemming met de aandeelhouder het ministerie van Economische Zaken & Klimaat - de werving van een nieuw lid voor de raad van start gaan.