Dankzij de structurele inzet op het verzamelen van data (via 1 op 1 feedback van ondernemers, de Investor Readiness en Market Readiness programma's en web statistiek kunnen) we steeds klantgerichter werken. De inzichten die uit de data voortkomen leiden in de dagelijkse praktijk tot gerichtere dienstverlening, aanscherping van de marketing en communicatie en een steeds betere inrichting van onze online platforms.

We hebben de scope van product development afgelopen jaar verbreed naar BOM Renewable Energy en BOM International Trade. Daarnaast hebben we de lopende programma’s aangescherpt, wat leidde tot een beter resultaat.

De marketing- en communicatie-inspanningen richtten zich in 2019 op het positioneren en profileren van de BOM en haar labels, het in de markt zetten van producten en employer branding. De samenwerking met FD Mediagroep leverde een belangrijke bijdrage aan de profilering van de BOM. Deze multimediale campagne ingezet via de kanalen van Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio, had een bovengemiddeld (3 x zo selectief binnen de B2B-doelgroep) landelijk bereik. Door middel van sponsoring van het journalistieke programma ‘BNR’s Big Five’ met Roelof Hemmen (thema: BNR’s Big Five van de Brabantse Economie) werden ruim 975.000 contacten voor BOM gerealiseerd via BNR Nieuwsradio en bijna 700.000 via het Financiële Dagblad. 

Naast deze brede campagne is een verdiepende (branded content-)campagne ingezet waarbij online via FD.nl en BNR.nl bijna 3 miljoen contacten (impressies) zijn gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in ruim 5.700 personen die de longreads over de BOM hebben gelezen met een leestijd van ruim 2,5 minuut (dit is bovengemiddeld lang t.o.v. vergelijkbare longreads). Daarnaast hebben bijna 1.300 mensen naar de speciale podcasts geluisterd binnen de platformen van BNR én bijvoorbeeld via Spotify en Google Podcasts.

Het aandeel bezoekers dat via www.bom.nl producten afnam steeg in 2019 van 0,4 tot 0,8 %. Gemiddeld bezocht 16,53 % van de bezoekers een productpagina. Een stijging van 4,8 %-punt ten opzichte van 2018. Het webbezoek op bom.nl nam licht toe en eindigde op 66.700 sessies. Bovendien lijkt prestaties.bom.nl met zo’n 4.000 bezoekers te voorzien in een behoefte van stakeholders. Het aantal volgers op LinkedIn steeg met circa 1.700 tot 5.512.

De klantwaardering van de BOM steeg in het afgelopen jaar van een 8,2 naar een 8,4. De toegenomen klantwaardering is een indicator voor de mate waarin de BOM vraaggericht werkt. Na het pilotjaar 2018, hebben we het meten van klantwaardering in 2019 BOM-breed uitgerold. In 2020 vindt een uitgebreid imago-onderzoek plaats onder Brabantse ondernemers en stakeholders. Ook de andere ROM’s voeren tegelijkertijd een vergelijkbaar onderzoek uit. De bedoeling is de resultaten van de ROM’s onderling te benchmarken om zo van elkaar te leren.