Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

  

31-12-2019

31-12-2018

  

    

Stand per 1 januari

 

293.065

262.916

Dotaties

 

30.600

30.149

Onttrekkingen

 

-8.002

-

Stand per 31 december

 

315.664

293.065

De voorzieningen zijn als overwegend langlopend te beschouwen.

De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op het pand van BOM Vastgoed B.V. in Tilburg.