De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2019

2018

 

   

Salarissen

6.553.175

6.021.706

Inleenkrachten

446.435

927.337

Overige personeelskosten

696.121

564.512

Gesubsidieerde eigen uren BOM

-186.878

-156.881

 

7.508.853

7.356.674

   

Sociale lasten

882.128

832.635

Pensioenlasten

721.662

652.801

 

9.112.642

8.842.109

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht. Deze wet is van toepassing op de bezoldiging van beide bestuurders en de toezichthouders van BOM Holding B.V. De kosten van de bestuurders zijn gerubriceerd onder de personeelskosten. De kosten voor de commissarissen zijn gerubriceerd onder de post advieskosten.

Leidinggevende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Dhr. J. Pelle

 
   

Functie:

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Duur dienstverband

1/1/2019 - 31/12/2019

1/1/2018 - 31/12/2018

Omvang dienstverband in FTE

1

1

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

   

Bezoldiging:

2019

2018

Beloning

162.031

162.423

Beloningen en belastbare onkostenvergoeding ¹

24.843

25.519

Totale bezoldiging

186.874

187.942

Toepasselijk WNT-maximum

194.000

189.000

   
   

(in euro's)

Dhr. M. van Meurs

 
   

Functie:

Financieel en Operationeel Directeur

Financieel en Operationeel Directeur

Duur dienstverband 2019

1/1/2019 - 30/11/2019

1/1/2018- 31/12/2018

Omvang dienstverband in FTE

1

1

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

   

Bezoldiging:

2019

2018

Beloning

147.417

136.529

Beloningen en belastbare onkostenvergoeding ¹

18.874

17.333

Totale bezoldiging

166.291

153.862

Toepasselijk WNT-maximum

177.523

189.000

   

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

75.000

 

Toepasselijk WNT-maximum beëindiging dienstverband

75.000

 
   

¹ betreft de pensioenpremie welke voor rekening van de werkgever komt

  

Toezichthoudende topfunctionarissen

  

(in euro's)

Dhr. R.G.M. Penning de Vries

Dhr. J.H.M. Dröge

   

Functie:

Voorzitter toezichthoudend orgaan

Lid toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2019

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2019

17.500

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

29.100

19.400

Gegevens 2018

  

Duur in functie 2018

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging 2018

17.500

15.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

28.350

18.900

   

(in euro's)

Mw. N. MacGillavry

Mw. E.A.G. Raats-Coster

   

Functie:

Lid toezichthoudend orgaan

Lid toezichthoudend orgaan

Duur in functie 2019

1-1 t/m 31-12

1-4 t/m 31-12

Bezoldiging 2019

15.000

11.250

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

19.400

14.616

Gegevens 2018

  

Duur in functie 2018

1-1 t/m 31-12

NVT

Bezoldiging 2018

15.000

NVT

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

18.900

NVT

   

(in euro's)

Dhr. R.A.M. Slaats

 
   

Functie:

Lid toezichthoudend orgaan

 

Duur in functie 2019

1-1 t/m 31-12

 

Bezoldiging 2019

15.000

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

19.400

 

Gegevens 2018

  

Duur in functie 2018

1-1 t/m 31-12

 

Bezoldiging 2018

15.000

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

18.900

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen (overige) functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Personeelsbezetting

Het aantal FTE’s bedraagt ultimo 2019 76,2 (2018: 75,5).