In 2019 voerden wij onderzoek uit naar de behoefte van triple helix-partners op het gebied van ecosysteemontwikkeling. Uit dit onderzoek bleek dat overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven verschillende behoeften hebben als het gaat om de diensten van ecosysteemontwikkeling. Om de positionering van BOM Ecosysteemontwikkeling aan te scherpen, hebben we het bedrijfsleven als kernklantsegment gekozen. Daarna hebben we een aantal innovatieprojecten opnieuw gepositioneerd onder de noemer ‘samen innoveren’. Met deze herpositionering willen wij meer mkb-bedrijven laten participeren in de lopende innovatieprojecten.