Vooruitblik 2020

De programma’s en projecten van het team Ecosysteemontwikkeling zijn veelal meerjarig. Veel van de hierboven beschreven initiatieven lopen in 2020 gewoon door.

Lees verder

BOM Foreign Investments

De BOM trekt, in nauwe samenwerking met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en binnen het Invest in Holland-netwerk, buitenlandse bedrijven aan die een bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid en/of het innovatievermogen van

Lees verder

Resultaten 2019

Het resultaat in 2019 was boven verwachting. We begeleidden een recordaantal projecten en we zagen een forse stijging in het aantal nieuwe leads. Aan het eind van het jaar bestond onze actieve portefeuille uit 199 projecten, het hoogste niveau ooit.

Lees verder

Jaar in het kort

2019 was een bijzonder goed jaar. Onze focus op ‘market access’ en ‘technology access’ gaf in 2019 een impuls aan onze acquisitie van innovatieve buitenlandse bedrijven. Ook stelt deze benadering ons in staat om ‘current investors’ beter te bedienen.

Lees verder

Belangrijke ontwikkelingen

Zoals eerder gezegd, is de groei van de portefeuille geen vanzelfsprekendheid. In 2019 nam de internationale onzekerheid alleen maar toe. Voor Brabant biedt dit echter ook kansen.

Lees verder

Vooruitblik 2020

De coronacrisis zal naar verwachting wereldwijd grote impact hebben op Foreign Direct Investments (FDI).

Lees verder

BOM International Trade

Via International Trade ondersteunt de BOM Brabantse bedrijven die internationaal willen ondernemen. Daarbij richten we ons op de strategische markten Zuid-Duitsland, China, de VS en Israël.

Lees verder

Resultaten 2019

In 2019 hebben wij ons bereik onder Brabantse bedrijven met internationaliseringsbehoeften opnieuw weten te vergroten.

Lees verder

Belangrijke ontwikkelingen

Hoewel 2019 een goed jaar was voor de Brabantse economie, staat de groei onder druk door diverse geopolitieke ontwikkelingen (zoals handelsoorlogen en de Brexit) en een neergaande industriële productie in met name Duitsland.

Lees verder

Vooruitblik 2020

De coronacrisis heeft een grote impact op de activiteiten van BOM International Trade. Een groot deel van onze capaciteit is gericht op het organiseren van missies en evenementen, die in ieder geval tot na de zomer van 2020 zijn uitgesteld.

Lees verder