Eind 2017/begin 2018 hebben we de inrichting van de organisatie in lijn gebracht met onze meerjarige ambities. We hebben gekozen voor een marktgerichte structuur waarbij zogeheten businessteams hun dienstverlening richten op vier specifieke klantsegmenten samen met de verschillende (regionale) partners. Daarnaast ondersteunt BOM Ecosystems Development - samen met diverse triple helix partners - het economische ecosysteem in Brabant. De businessteams worden ondersteund door enkele supportteams waarin specialistische kennis is ondergebracht die zowel voor andere BOM-teams (intern) alsook voor partners of klanten (extern) kan worden ingezet. In 2019 rondden we de transformatie van het organisatiemodel af door het formele bestuursmodel te actualiseren. Dit biedt een basis voor een grotere slagvaardigheid en wendbaarheid van de BOM in de komende jaren.

De verantwoordelijkheden voor het realiseren van de geformuleerde doelstellingen van de verschillende teams ligt bij de managers van deze teams. In samenspraak met de teams dragen ze daarmee ook (in)direct zorg voor de impact die ze in de regio realiseren op maatschappelijk, economisch en financieel gebied. De teams zelf dragen daarnaast ook zorg voor het verzamelen, consolideren en valideren van de relevante data over de toegevoegde waarde die ze met onze partners in de regio realiseren. Het valideren van data gebeurt onder meer op basis van vergelijking met data uit voorgaande jaren, toetsing aan de definities en plenaire bespreking van de resultaten in het leadershipteam.

Het leadershipteam, dat bestaat uit managers van de business- en supportteams, draagt samen met het directieteam zorg voor de operationele voortgang van de gehele BOM-organisatie. Het directieteam is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de toekomstige koers en de beleidsmatige en financiële kaders. De directie legt hierover verantwoording af aan de rvc en de aandeelhouders. De rvc houdt toezicht en staat de directie met raad terzijde.