De raad van bestuur van de BOM heeft de over het boekjaar 2019 opgemaakte jaarrekening vastgesteld op 28 mei 2020. Mazars Accountants N.V. heeft deze gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring.

De auditcommissie heeft de voorlopige geconsolideerde jaarrekening over 2019 besproken met de raad van bestuur in aanwezigheid van de externe accountant in de vergadering van de auditcommissie op 24 maart 2020. In de vergadering van de rvc van 15 april 2020 deed de auditcommissie hiervan verslag en werd het conceptjaarverslag 2019 besproken met de raad van bestuur.