Ondanks een verlaging van het ziekteverzuim in 2019 - 1,7% ten opzichte van 2,8% in 2018 - heeft vitaliteit onze aandacht. Het gaat hierbij vooral om uitval door werkdruk en/of onevenwichtige energiebalans (werk-privé). Komend jaar zullen we ons daarom richten op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. In 2019 bedroeg de meldingsfrequentie per medewerker 0,82 vergeleken met 0,91 in 2018, terwijl de gemiddelde verzuimduur - mede door enkele langdurige ziektegevallen - uitkwam op 15,0 dagen (in 2018: 11,0 dagen).

Bij de BOM is op 1 december 2005 een klokkenluidersregeling in het leven geroepen en sinds 2012 kent de BOM-organisatie een externe vertrouwenspersoon. De klokkenluidersregeling voorziet in de mogelijkheid om gesignaleerde misstanden te melden. Dankzij de externe vertrouwenspersoon kunnen medewerkers in een veilige omgeving persoonlijke en/of functionele bezwaren bespreekbaar maken. In 2019 hebben geen meldingen plaatsgevonden van klokkenluiders en er zijn ook geen meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersoon. De jaarrapportage 2019 van de vertrouwenspersoon is gedeeld met zowel de RvC als de OR.