In de verantwoording over het gevoerde beleid hebben wij onze rapportagecriteria gebaseerd op de General Disclosures van het Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI SRS). Dit zijn wereldwijd geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van (maatschappelijke) jaarverslagen. In bijlage 6 hebben wij de zogenoemde GRI Content Index omtrent de General Disclosures opgenomen waarin wordt verduidelijkt op welke wijze wij de GRI general disclosure-vereisten hebben verwerkt in ons jaarverslag.

Voor de materiële onderwerpen zijn definities en daarbij behorende KPI’s vastgesteld (zie ook bijlage 1 - samenhangtabel). De meetmethoden van de bijbehorende KPI’s zijn vergelijkbaar met 2018. De verslaggeving beslaat het gehele kalenderjaar 2019 en de informatie in het verslag heeft uitsluitend betrekking op BOM Holding en haar groepsmaatschappijen.