In maart hebben aandeelhouders van de participatie Innecs B.V. vastgesteld dat aanvullende financiering noodzakelijk was voor de continuïteit van de onderneming. Partijen hebben uiteindelijk besloten geen verdere financiële commitments aan te gaan waarna begin april een faillissement voor de onderneming zal worden aangevraagd. De financiële gevolgen voor de ultimo 2018 opgenomen boekwaarde van Innecs B.V. zullen in 2019 worden verwerkt.