Op investeringsvlak hebben we in 2018 met zes nieuwe projecten bijna 500 kiloton CO2-reductie aan de investeringsportefeuille toegevoegd. Dit ligt ruim boven de jaarambitie. Gedurende de gehele looptijd van het fonds vanaf 2014 komen we daarmee inmiddels uit op 1.175 kiloton, wat ook een indicatie geeft van de impact van ons resultaat in 2018. In financieel opzicht is de investeringsportefeuille in 2018 verdubbeld en is er vanuit Energiefonds Brabant meer dan € 11 miljoen geïnvesteerd in duurzame projecten.

 

MJP ’17-‘20

AP ‘18

Real ‘18

Real cum. ('17-'18)

Gerealiseerde investeringen (in aantallen transacties)

24

6

6

14

Geïnvesteerd volume (in € miljoen)

36

9

11

14

Reductie CO2-uitstoot (in kiloton)

600

150

494

547

Bij de start van de ontwikkelactiviteiten medio 2017 is ook vastgesteld welke ambities we hiermee zouden willen nastreven. Onderstaande indicatoren geven het streefniveau weer van het volume en de impact van projecten die in ontwikkeling zijn. Zodra ze gerealiseerd worden, komt de impact tot uitdrukking in het “Geïnvesteerd volume” en de “Reductie CO2-uitstoot” in bovenstaande tabel.

 

MJP ’17-‘20

AP ‘18

Real ‘18

Real cum. ('17-'18)

Investeringsvolume in ontwikkeling (in € miljoen)

6

6

12

Nvt

Reductie CO2-uitstoot in ontwikkeling (in kiloton)

100

100

4.000

Nvt

Het volume en de impact van het ontwikkelteam ligt eveneens goed op schema. In 2018 hebben we de doelstelling ten aanzien van het aantal verworven opdracht gehaald. Bovendien is onder meer door het project Wind A16 de doelstelling op reductie van CO2-uitstoot ruimschoots overtroffen. Voor 2019 wordt overwogen om de doelstelling aan te passen, doordat de inzet van het ontwikkelteam op grotere projecten plaatsvindt dan verwacht.

 

MJP ’17-‘20

AP ‘18

Real ‘18

Real cum. ('17-'18)

Verworven opdrachten (in aantal opdrachten)

20

6

6

8

CO2-reductie gerealiseerde opdrachten (in kiloton)

375

75

2.000

2.000