Voor 2019 (en verder) hebben wij de ambitie om de potentiële impact bij onze portfolio ondernemingen scherper te krijgen. Onze programmatische ondersteuning (IRP, MRP) laat zien dat we ondernemingen daadwerkelijk verder helpen, met of zonder investering door BOM Brabant Ventures. Maar ook de indirecte effecten via de systeemfondsen, de F2F-partners en uiteindelijk ook de bijdrage die de portfolio ondernemingen daarmee leveren aan de maatschappelijke transities of duurzaamheidsdoelen dienen hierin een plek te krijgen. We willen de focus zo veel mogelijk leggen op het creëren van waarde in de breedste zin waarbij gewerkt wordt van inflectiepunt naar inflectiepunt. De waardecreatie zal daarbij ook worden gespiegeld aan relevante duurzaamheidsambities zoals de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s).

Voortbordurend op de ingezette strategie rondom zelforganiserende sectorteams zullen we de opgebouwde kennis en netwerken in de Life Sciences & Medtech, Agrofood & Biobased, Soft Tech en High Tech verder benutten. Binnen de concrete BOM-brede proposities als BIC, PhotonDelta en Energietransitie verwacht team Brabant Ventures ondernemingen te kunnen oppakken, zowel in ontwikkeling maar ook om te kunnen voorzien in de investeringsbehoefte. We zien deze proposities ook als een belangrijke opstap om als team te kunnen blijven bijdragen aan de BOM-brede ambitie om als groeiversneller in Brabant herkend te worden.

Daarnaast zullen we verder verkennen welke rol Brabant Ventures heeft bij de groeifinanciering van (volwassen) ondernemingen en kapitaalintensieve investeringen in innovatieve ondernemingen. Het kapitaallandschap is volop in ontwikkeling en vooral mogelijkheden van en met (nieuwe) partners dienen continu te worden verkend. Daarbij kijken we ook naar de combinatie van innovatieve financieringsmogelijkheden voor de verschillende typen innovatieve ondernemingen, inclusief nieuwe vormen als crowdfunding, NPEX (mkb-beurs) en andere fintech-platformen.