De onstuimige marktomstandigheden en vooral de gevolgen van de Brexit zullen de ontwikkelingen in 2019 voor een belangrijk deel blijven bepalen. Toch verwachten we de jaarambities te kunnen realiseren. Vanwege de sterke portefeuille van geïnteresseerde bedrijven schatten we in dat het beoogde aantal projecten (30) realiseerbaar is. De dalende trend voor nieuwe investeringen in logistiek en productie zet zich naar verwachting ook in 2019 voort. Het zal daarom een grote uitdaging zijn om vestigingsprojecten te realiseren met een substantiële impact op investeringen en arbeidsplaatsen.

Tot besluit zullen we de inspanning voor reeds in Brabant gevestigde buitenlandse ondernemingen intensiveren. Deze ‘current investors’ vormen voor andere geïnteresseerde ondernemingen een uitstekend referentiemodel voor de mogelijkheden in Brabant. Ervaringen leren ook dat ze na een aantal jaren van positieve ervaringen in Brabant vaak bereid zijn tot grote(re) investeringen gericht op doorgroei in de Europese markt. We gaan ‘current investors’ met een potentie voor kennisintensieve activiteiten in de toekomst nog gerichter selecteren als strategische partner in en voor de regio. Hierdoor willen we zekerstellen dat ze ook in de toekomst een gewaardeerd onderdeel blijven voor het Brabantse economische ecosysteem.