De BOM richt zich met Ecosysteemontwikkeling op de versterking van specifieke economische ecosystemen in Brabant. Deze ecosystemen zorgen ervoor dat bedrijven beter kunnen innoveren en groeien. Ze versnellen (op korte of middellange termijn) het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid. Vaak zijn de structuurversterkende projecten die we ontwikkelen ecosysteem-specifiek, maar ze kunnen ook betrekking hebben op systeem-overstijgende vraagstukken zoals dataficering. We kijken daarbij ook of er behalve voor ecosysteemontwikkeling een rol ligt voor andere BOM-disciplines zoals BOM Brabant Ventures, BOM Foreign Investments of BOM International Trade.