Ons personeelsbeleid houdt rekening met de inzet van medewerkers van diverse leeftijden. De behoeften van medewerkers kunnen namelijk verschillen afhankelijk van de fase in hun carrière. De BOM geeft hier actief invulling aan zodat medewerkers optimaal kunnen blijven presteren. We spelen hierop in via de innovatieve werkomstandigheden in ons gebouw en door mogelijkheden te bieden om thuis te werken. Ook zoeken we samen met medewerkers naar een voor beide partijen passende vorm voor de inrichting van werktijden. Tot slot monitoren we de gezondheid van onze medewerkers gedurende het jaar via ziekteverzuimcijfers. In 2018 lag ons ziekteverzuim met 2,8% opnieuw ruim onder het landelijk gemiddelde. Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van 2017 wel gestegen, maar dit wordt vooral veroorzaakt door twee langdurige ziektegevallen (niet-werkgerelateerd). De meldingsfrequentie per medewerker is licht gestegen van 0.88 in 2017 naar 0,91 in 2018. De gemiddelde verzuimduur was in 2018 11,0 dagen (in 2017 7,0 dagen) mede door de langdurige ziektegevallen.

Bij de BOM is op 1 december 2005 een klokkenluidersregeling in het leven geroepen en sinds 2012 kent de BOM-organisatie een externe vertrouwenspersoon. De klokkenluidersregeling voorziet in de mogelijkheid om gesignaleerde misstanden te melden. Dankzij de externe vertrouwenspersoon kunnen medewerkers in een veilige omgeving persoonlijke en/of functionele bezwaren bespreekbaar maken. In 2018 hebben geen meldingen plaatsgevonden van klokkenluiders en er zijn ook geen meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersoon. De jaarrapportage 2018 van de vertrouwenspersoon is gedeeld met zowel de rvc als de or.