Jaarverslag 2018

Organisatieprofiel

BOM Holding B.V. staat aan het hoofd van een groepsstructuur en is een besloten vennootschap waarvan de provincie Noord-Brabant 100% van de aandelen houdt.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Rol in de keten

De ketenverantwoordelijkheid van de BOM ligt vanuit haar strategische doelstellingen en ambities voornamelijk in de regio.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Rollen en verantwoordelijkheden binnen de BOM-organisatie

Eind 2017/begin 2018 hebben we de inrichting van de organisatie in lijn gebracht met onze meerjarige ambities.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Managementaanpak

Binnen de meerjarige kaders uit het meerjarenplan stellen we - samen met beide opdrachtgevers - elk jaar de ambities, doelstellingen en KPI’s vast.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Risicomanagement

Als publieke onderneming maken we bij de uitvoering van onze strategie een bewuste afweging tussen de realisatie van (strategische) doelstellingen en de risico’s die daarmee samenhangen.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Een duurzame BOM

Als gebruiker van goederen en diensten streeft de BOM naar bewustwording en optimalisering van het verbruiksprofiel voor zowel energie , papier, onze afvalstromen alsook van het aantal vliegreizen en gereisde zakelijke kilometers.

Lees verder