31-12-2018

31-12-2017

  

    

Garantievoorziening

 

-

335.000

Voorziening groot onderhoud

 

293.065

262.916

  

293.065

597.916

In 2018 is het verloop als volgt:

 

Garantie voorziening

Voorziening groot onderhoud

Totaal 2018

 

    

Stand per 1 januari

335.000

262.916

597.916

Dotaties

-

30.149

30.149

Onttrekkingen

-335.000

-

-335.000

Stand per 31 december

-

293.065

293.065

De voorzieningen zijn als overwegend langlopend te beschouwen.

BOM Bedrijfslocaties B.V. heeft zich bij overeenkomst van november 2008 in het kader van het deelproject Middenterrein Rietvelden – De Vutter – onder voorwaarden – ten opzichte van de gemeente ’s-Hertogenbosch garant verklaard voor het meerdere projectverlies, voor zover dit uitstijgt boven het grensbedrag. In 2018 is de voorziening vrij gevallen door de verkoop van het project Rietvelden – De Vutter (2017: € 335.000).

De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op het pand van BOM Vastgoed B.V. in Tilburg.