We kunnen terugkijken op een succesvolle start in 2018 van een nieuw team. Kijkend naar de beoogde ambities zijn nagenoeg alle KPI’s ruim behaald, behalve het aantal matchmakingsgesprekken. Vooralsnog lijkt het erop dat deze dienst (nog) onvoldoende aansluit bij de behoeften of prioriteiten van de ondernemingen. Dit komt deels door de hoogconjunctuur: bedrijven hebben het druk en het aansluiten bij een missie is vaak tijdsintensief. Tegelijkertijd zien wij wel een behoefte aan informatie over internationaal zakendoen. Het accent van onze dienstverlening is daarom verschoven naar meer één-op-één contact met ondernemingen. De diverse vragen die ondernemingen hebben, lijken hiermee vooralsnog het meest effectief te kunnen worden opgepakt. In totaal hebben we 119 bedrijfsbezoeken afgelegd, waar 68 geregistreerde services uit zijn voortgekomen.

De deelname aan missies naar het buitenland is nog in opbouw. Tegelijkertijd hebben we een aantal inkomende missies met interessante buitenlandse bedrijven (met name China en Duitsland) mogen ontvangen. Wij hebben in totaal 16 uitgaande en inkomende missies georganiseerd als lead-partner (hoofdorganisator) of als partner (ondersteunend aan de lead-partner, maar direct betrokken bij de werving van bedrijven en intake). Vanuit China hebben wij drie grote missies mogen ontvangen, waaronder een Smart Manufacturing-missie met 19 deelnemende Chinese bedrijven. Wij hebben slechts één uitgaande missie naar China georganiseerd, in verband met beperkte belangstelling. Naar Duitsland hebben we meerdere uitgaande missies georganiseerd, waaronder missies rondom Smart Manufacturing, Smart & Green Mobility en 3D Printing naar Beieren, alsmede missies naar Thüringen en Stuttgart. Op de VS namen we deel aan de Select USA-conferentie en vanuit deze contacten hebben we in oktober een bestuurlijke missie naar Chicago en St. Louis georganiseerd. Tot besluit organiseerden we een missie naar de VS met een programma op en rondom de IMTS beurs in Chicago.

 

MJP ’17-‘20

AP ‘18

Real ‘18

Real cum. ('17-'18)

Aantal handelsmissies (in- en uitgaand)

24-32

6-8

16

24

Aantal informatiebijeenkomsten

12 - 16

3-4

19

27

Aantal bedrijven dat heeft deelgenomen aan missies

240

60

124

197

Aantal matchmaking-gesprekken

1.200

300

211

605

Aantal bedrijfsbezoeken

Niet gedefinieerd

30

119

139

Aantal Zakenpartner Scans1

Niet gedefinieerd

4

7

9