Toevoegen aan mijn verslag

Resultaatbestemming 2018

Het negatieve resultaat over 2018 wordt onttrokken aan de algemene reserve.