Het negatieve resultaat over 2018 wordt onttrokken aan de algemene reserve.