Het Breedbandfonds Brabant is opgericht in april 2014. Het eerste jaar betrof een pilotfase waarna op 1 april 2015 het hoofdfonds werd geopend. Het Breedbandfonds had als doel leningen en garanties te verstrekken voor de uitrol van hoogwaardige breedbandverbindingen in het buitengebied en op bedrijventerreinen.

In 2016 kwam de breedbandmarkt volop in beweging, waardoor een groot deel van de Brabantse digitaliseringsagenda is ingevuld door een commerciële partij. De fondsvoorwaarden bieden geen mogelijkheden meer om in zogenaamde ‘witte gebieden’ te investeren. Om deze reden hebben we de organisatie van het Breedbandfonds in 2017 afgebouwd en beperkt de BOM zich tot het beheren van de twee lopende projecten.

De overeenkomst tussen PNB en BOM Holding is beëindigd. De provincie heeft op 26 september 2018 de aandelen van de vennootschap Breedband Fonds Brabant B.V. overgenomen. De maatschappelijke doelstelling waarvoor het fonds was ingesteld wordt nu door commerciële partijen in de markt gerealiseerd hetgeen mede in gang is gezet door de activiteiten van het Breedband Fonds. De financiële fondsdoelstelling wordt, als gevolg van het voortijdig beëindigen van het fonds, niet gehaald. De revolverendheid van het fonds komt uiteindelijk uit op 98,3 % bij een totale fondsomvang van €50 mln.