Als gebruiker van goederen en diensten streeft de BOM naar bewustwording en optimalisering van het verbruiksprofiel voor zowel energie , papier, onze afvalstromen alsook van het aantal vliegreizen en gereisde zakelijke kilometers.

Sinds 2017 beschikt ons bedrijfspand over energiebesparende oplossingen van Ovvia (een duurzaam partnership waarin BOM Renewable Energy participeert) het BREAAM duurzaamheidscertificaat (‘VERY GOOD’) is toegekend. In onderstaande tabel is het meerjarig gebruiksprofiel van de BOM opgenomen. Hieruit valt af te leiden dat in 2018 de consumptie van zowel elektriciteit als gas licht zijn afgenomen ten opzichte van 2017 en substantieel lager liggen dan de jaren daarvoor. Indien dit wordt vertaald in energieverbruik is een afname van ruim 5,5% ten opzichte van het verbruik in 2017 zichtbaar (en reductie van 36% ten opzichte van 2016). De keuze voor energiezuinige technologie betaalt zichzelf hiermee duidelijk terug.

Op het gebied van de zakelijke reizen zien we vooral voor de vliegkilometers een aanzienlijke toename ten aanzien van de voorgaande de jaren. De economische ambities op het gebied van internationalisering en pro-actieve invulling hiervan door de teams Foreign Investments en International Trade zijn hier de belangrijkste reden voor.

Tevens valt op dat - na de ingebruikname van de vernieuwde ICT-omgeving en het flexibele kantoorconcept - het papierverbruik verder is gedaald met zo'n 12% (in 2017: 30% daling). De geboden mogelijkheden om digitaal en papierloos te kunnen werken, worden steeds meer toegepast.

 

Nr

Description

Eenheid

2016

2017

2018

       

CO2 voetprint

Gebouwen

     
 

1

Consumptie van elektriciteit

kWh

110.992

108.189

102.311

 

2

Consumptie van aardgas

m3

15.385

10.570

9.995

 

Vervoer

     
 

3

Brandstofverbruik lease auto's: diesel

liters

8.494

5.770

5.053

 

4

Brandstofverbruik lease auto's: benzine

liters

nvt

nvt

nvt

 

5

Brandstofverbruik lease auto's: LPG

liters

nvt

nvt

nvt

 

6a

Vliegkilometers (< 500 km)

kilometers

2.181

351

2.116

 

6b

Vliegkilometers (501-1600 km)

kilometers

10.408

4.427

23.033

 

6c

Vliegkilometers (> 1600 km)

kilometers

273.632

373.035

745.968

 

7

Totaal aantal zakelijk gereden kilometers

kilometers

346.937

287.922

264.891

       

Afval / papier

Papier

     
 

8

Geproduceerde afdrukken per jaar

Aantal afdrukken

469.087

315.689

278.457

 

Afval

     
 

9

Hoeveelheid kantoorafval: gemengd

kg

48.027

47.208

46.785

 

10

Hoeveelheid kantoorafval: plastic ter recycling aangeboden

kg

6.925

6.960

6.815

 

11

Hoeveelheid kantoorafval: papier ter recycling aangeboden

kg

52.569

48.268

45.896

       
 

Divers

     
 

12

Aantal m2 kantoorruimte

m2

1.568

1.568

1.568

 

13

Aantal FTE's per 31-12

FTE's

74

74

75

       

Kengetallen

      
  

Energieverbruik (in MJ)

MJ

1.075.788

724.021

684.661

  

Energie in MJ per m2 vloeroppervlak

MJ per m2

686

462

437

  

Energie in MJ per FTE

MJ per FTE

14.538

9.784

9.092

  

Vliegkilometers per FTE

Vliegkm per FTE

3.868

5.106

10.241

  

Zakelijke autokilometers per FTE

Km per FTE

4.688

3.891

3.518

  

Papierverbruik in prints per FTE

prints per FTE

6.339

4.266

3.698

  

Afval per FTE

Kg per FTE

1.453

1.384

1.321