Algemene ontwikkelingen

Met dit prestatieverslag geven we een beeld van de specifieke resultaten en bevindingen van de verschillende teams in 2018; zowel van BOM Ecosysteemontwikkeling als van de businessteams met hun dienstverlening aan de vier specifieke klantsegmenten

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Bijzondere opdrachten

Behalve de dienstverlening aan Brabantse groeibedrijven, buitenlandse ondernemingen en duurzame energieprojecten, is de BOM ook beschikbaar om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt of aanvullende behoeften van onze

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

BOM Bedrijfslocaties

Na de herziening van de investeringsopdracht en het bijbehorende businessplan in 2017 heeft in 2018 een rationalisering van zowel de portefeuille als de bijbehorende personele capaciteit plaatsgevonden.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)

Samen met negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is per 19 april 2018 is het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties opgericht. 2018 is vooral gebruikt om bekendheid te geven aan het ROW en een pijplijn met projecten te vullen.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Breedbandfonds (BBFB)

Het Breedbandfonds Brabant is opgericht in april 2014. Het eerste jaar betrof een pilotfase waarna op 1 april 2015 het hoofdfonds werd geopend.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

BOM Ecosysteemontwikkeling

De BOM richt zich met Ecosysteemontwikkeling op de versterking van specifieke economische ecosystemen in Brabant. Deze ecosystemen zorgen ervoor dat bedrijven beter kunnen innoveren en groeien.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Resultaten 2018

In 2018 hebben we gestuurd op systeemversterking binnen een beperkt aantal ecosystemen, waarbij we aansluiten op provinciale uitvoeringsprogramma’s.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Jaar in het kort

Vanwege de sanering van de projecten die in 2017 plaatsvond, zaten er in 2018 aanmerkelijk minder projecten in het teamportfolio. Daardoor kon meer aandacht worden besteed aan de programmatische samenhang.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

High Tech Systems & Materials

In opdracht van de provincie hebben we een veelomvattend programma ‘Smart Data’ opgeleverd. Dit programma kan zijn uitwerking hebben in alle Brabantse topclusters.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag

Smart Maintenance & Services

Binnen het kader van het provinciale innovatieprogramma Maintenance & Services hebben we in 2018 een aantal stappen gezet.

Lees verder
Toevoegen aan mijn verslag