Met dit prestatieverslag geven we een beeld van de specifieke resultaten en bevindingen van de verschillende teams in 2018; zowel van BOM Ecosysteemontwikkeling als van de businessteams met hun dienstverlening aan de vier specifieke klantsegmenten (BOM Brabant Ventures, BOM Foreign Investments, BOM International Trade en BOM Renewable Energy). Ook de resultaten en bevindingen van BOM Product Development komen specifiek aan bod. Dit support team is samen met het marcom-team een belangrijke factor in de doorontwikkeling van de propositie van de BOM-organisatie en heeft in 2018 mede aan de wieg gestaan van enkele belangrijke successen. De gerealiseerde doelstellingen zijn  per team ook afgezet tegen de ambities zoals opgenomen in het Meerjarenplan 2017-2020.

In algemene zin zijn in 2018 opnieuw goede prestaties geleverd door de BOM-teams. Deze prestaties dragen er ook aan bij dat we halverwege het Meerjarenplan overwegend op koers liggen. Voor 2018 was een overkoepelende managementagenda vastgesteld met drie speerpunten die onderstaand nader worden toegelicht. 

  • Samen met partners zijn we gestart om expertise en diensten te bundelen die als proposities kunnen worden aangeboden aan onze doelgroepen. De ervaringen met het programmatisch werken (IRP en MRP) zijn hiervan de meest concrete voorbeelden maar ook de ondersteuning bij de voorbereiding en uitrol van het Brabantbrede valorisatieprogramma en het bijbehorende Brabant Startup Fonds zijn hier goede voorbeelden van. Een gestructureerde interactie met en feedback van deze doelgroepen is cruciaal voor de ontwikkeling van dergelijke proposities. Daarom is veel aandacht besteed aan ondersteunende activiteiten zoals het meten van klantwaardering, het verbeteren van het klantinzicht middels een nieuw CRM-platform en de versterking van ons online en social mediaprofiel.

  • Binnen de BOM heeft het geïntegreerd samenwerken tussen de teams een nadrukkelijk accent gekregen. Op basis van concrete behoeften in de doelgroepen of bij partners ontwikkelen we proposities met multidisciplinaire teams. We merken daarbij dat het verbinden van de kennis die in de diverse teams aanwezig is, meerwaarde biedt in de dienstverlening aan de doelgroepen. Op basis van eerste positieve ervaringen voor specifieke vraagstellingen, is eind 2018 gestart met het uitwerken van BOM-brede proposities die ook op ecosysteemniveau meerwaarde kunnen gaan bieden zoals voor de verdere ontwikkeling van de Brainport Industries Campus en voor geïntegreerde fotonica.

  • Tot besluit draagt de in 2018 afgeronde transformatie van de organisatie bij aan de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. In het hoofdstuk ‘Organisatie en medewerkers â€™ is dit nader toegelicht.