Na de herziening van de investeringsopdracht en het bijbehorende businessplan in 2017 heeft in 2018 een rationalisering van zowel de portefeuille als de bijbehorende personele capaciteit plaatsgevonden. Er is derhalve sprake van een versnelling in afbouw ten opzichte van zowel het Beheer- als het Exploitatieplan uit 2017.

  • Portefeuille. De actuele portefeuille bevat eind 2018 nog zeven projecten met een nominale omvang op € 11,8 mln en op een actuele waarde van € 9,7 mln. Zowel in LHF Tilburg als in LHF Breda worden de komende jaren weinig tot geen nieuwe participaties verwacht. In de tweede helft van 2018 zijn partijen in overleg getreden om tot een versneld einde te komen van de herstructureringsfondsen. Zo hebben Gemeente en BOM inmiddels concreet besloten het loket voor FONS Tilburg te sluiten per 31 maart 2019. Nog lopende projecten zullen dan worden overgedragen aan de gemeente.

  • Exits. In 2018 zijn vijf projecten beëindigd (Rietvelden de Vutter, Maasdonk - de Terp, Bergeijk, Helmond Induma West en RHF Land van Heusden en Altena) waardoor de nominale omvang van de portefeuille met ca € 10,4 mln is verlaagd.

  • Organisatie. De organisatorische capaciteit volgt het lagere activiteitenniveau. De actuele bezetting bedraagt 1,0 fte daar waar dit, volgens het exploitatieplan, pas vanaf 2021 bereikt zou worden. Daarnaast ontwikkelt de liquide positie van het BHB-fonds zich beter dan voorzien in het Beheer- als het Exploitatieplan.