In de verantwoording over het gevoerde beleid hanteren wij de rapportagecriteria van het Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI SRS). Dit zijn wereldwijd geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van (maatschappelijke) jaarverslagen. In bijlage 6 is de zogenoemde GRI Content Index opgenomen waarin wordt verduidelijkt op welke wijze de GRI disclosure-vereisten zijn verwerkt in ons jaarverslag. 

Voor de materiële onderwerpen zijn definities en daarbij behorende KPI’s vastgesteld (zie ook bijlage 1 - samenhangtabel). De meetmethoden van de bijbehorende KPI’s zijn vergelijkbaar met 2017. De verslaggeving beslaat het gehele kalenderjaar 2018 en de informatie in het verslag heeft uitsluitend betrekking op BOM Holding en haar groepsmaatschappijen. Het BOM jaarverslag 2018 wordt gepubliceerd op 21 mei 2019