Jaarverslag 2018

Scope van het jaarverslag

De beoogde economische en maatschappelijke impact is onlosmakelijk verbonden met onze rol als publieke onderneming, en loopt daarom als een rode draad door dit jaarverslag.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Materiële onderwerpen

Om als regionale ontwikkelingsmaatschappij daadwerkelijk toegevoegde waarde te bieden, is het zaak de visie en strategie van de organisatie te baseren op onderwerpen die voor belanghebbenden van materieel belang zijn.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Stakeholders en dialoog met stakeholders

Een goede dialoog met onze stakeholders is van belang om onze strategie en doelstellingen te kunnen realiseren. Het bestuur, management en medewerkers van de BOM zijn op dagelijkse basis betrokken bij de dialoog met stakeholders.

Lees verder
Jaarverslag 2018

Rapportagegrondslagen en reikwijdte

In de verantwoording over het gevoerde beleid hanteren wij de rapportagecriteria van het Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI SRS).

Lees verder
Jaarverslag 2018

Controle

Team Finance & Control is intern verantwoordelijk voor het verzamelen en valideren van de gerapporteerde financiële en niet-financiële gegevens. De BOM laat de niet-financiële data niet extern verifiëren.

Lees verder